Stakeholder management

Stakeholder management

Interactieve Workshop - 1 dag

Waarom deze opleiding?

Als leidinggevende bevindt u zich in het spanningsveld tussen de belangen van u en uw team(s) enerzijds en de belangen van anderen die een impact hebben op uw resultaat (stakeholders) anderzijds. Stakeholder management gaat in de eerste plaats over het opbouwen en onderhouden van relaties met de diverse stakeholders binnen en buiten uw organisatie.

Goed relatiebeheer maakt het mogelijk om efficiënt en effectief te reageren bij verandering. Het geeft u een duidelijk inzicht in wat er zich afspeelt bij de stakeholders en initieert een optimale samenwerking. Een sterk netwerk maakt vaak het verschil tussen een degelijke manager en een echte leider.

Focus op ervaringsgericht en actief leren, reflectie, oefeningen met reële praktijkcases en kennisdeling. Waar mogelijk bouwen we de brug naar uw concrete werksituatie.

Voor wie?

Ervaren Leidinggevenden en Project Managers

Inhoud

  • Hoe uw netwerk uitbreiden en bondgenoten, supporters en helpers vinden in uw professionele omgeving?
  • Hoe uw kansen op een “klik” of “match” in professionele relaties vergroten?
  • Wat doen met dwarsliggers en mensen met andere professionele belangen?
  • Hoe omgaan met professionele relaties waarin macht, vertrouwen en authenticiteit cruciaal zijn?
  • Hoe nagaan wie, wanneer en hoe van de sleutelfiguren in uw omgeving (hiërarchie, collega’s, leveranciers, klanten, etc.) te beïnvloeden?
  • Hoe doeltreffend omgaan met bedrijfspolitieke gedragingen en uw invloed vergroten?
  • Hoe beïnvloedingsstijlen van uzelf en anderen herkennen.

Na deze opleiding krijgt u makkelijker grip op de verschillende belangen en belanghebbenden rond uw beleid en projecten. U heeft meer inzicht in de politieke processen in een organisatie en u leert hoe u belangrijke beslissingen kunt beïnvloeden. Dit alles verstevigt uw positie behoorlijk.

Praktisch

LOCATIE: Bij u, op een door u gekozen locatie of bij ons.

PRIJS: te bespreken in functie van het aantal deelnemers, de gekozen locatie, tools en eventueel extra lectuur voor uw deelnemers.

Meer weten? Een goed gesprek met een expert is vaak de basis voor een daadkrachtige aanpak. Bellen of een online meeting kan ook uiteraard!

+32 (0)3 281 44 88