Een betere wereld

Een mooiere wereld

Ieder kind telt

In essentie bestaat Quintessence omdat we mensen en organisaties groeikracht willen geven. Wij zetten onze talenten graag in voor anderen. Dagelijks op kantoor, maar ook voor duurzame projecten waarin we een daadwerkelijk verschil kunnen maken met extra centen, concrete hulp, promotie of wat dan ook.

Vandaag heeft het project ElkKindTelt een warme plek in ons hart.

Kinderen uit kansarme gezinnen hebben het vaak veel moeilijker dan andere kinderen om hun studies te volbrengen. Nochtans is het afstuderen met een diploma voor hen ook een cruciale stap naar een actieve plek in onze samenleving.

Het talent van een kind dat opgroeit in een kansarm gezin wordt vaak niet gezien, niet ondersteund en veelal zijn ook de leerhulpmiddelen niet aanwezig. Het is niet makkelijk om te studeren als er thuis geen plekje is waar je dat in stilte kan, of wanneer je hoofd vol zit met andere zorgen. Het is onmogelijk om online lessen te volgen of taken te maken als je geen computer of deftig internet hebt. De context van een leerling blijkt een zo goed als onoverkomelijke knelpunt te vormen in zijn of haar kans op een diploma.

Daar wil ArmenTeKort iets aan doen via het project "ElkKindTelt".

Een pilootproject in het Koninklijk Atheneum van Antwerpen ging van start in september 2020 in samenwerking met alle onderwijs- en zorgpartners. Het gaat initieel over een groep van 50 leerlingen van wie we weten dat een groot deel de school ongekwalificeerd zal verlaten omdat de context van de leerling dit bijna onmogelijk maakt. Zaken die men niet enkel in een traditionele klas kan oplossen.

ElkKindTelt richt zich daarom op de cognitieve aspecten, maar vooral ook op de contextuele ondersteuning van de risicoleerling en betrekt de hele omgeving (school, gezin, buurt).

Wat we leren van deze aanpak, zal gebruikt worden om het ElkKindTelt project op te schalen naar andere scholen en plaatsen. Zoals gebruikelijk verbindt ArmenTeKort in EKT de ‘best practices’ van Vlaanderen en andere landen en projecten rond schoolverlaters.

Quintessence gelooft in dit initiatief. Ieder waardevol talent moet zijn weg kunnen vinden naar een job die bij hem of haar past. Zo doen we echt iets fundamenteels aan kansarmoede en leggen we mee de basis aan gelukkigere mensen met meer zelfvertrouwen en kansen.

Dat is het recht van ieder kind. Toch?

Voelt u er ook wat voor om ElkKindTelt te ondersteunen? Super, hoe meer engagement, hoe liever!

+32 (0)3 281 44 88