Utopia

Utopia©

Managementvaardigheden meten via een boeiend spel

DE ONLINE TOOL UTOPIA© WORDT INDIVIDUEEL OF IN TEAM INGEZET

Deze business game maakt het snel beoordelen van probleemoplossende en beslissingsvaardigheden in complexe situaties mogelijk. Utopia© is fun én heeft een hoog niveau van acceptatie bij de deelnemers. Dit business game werd al gespeeld door duizenden kandidaten over de hele wereld (managers, executives, specialisten) en gevalideerd door verschillende statistische studies.

WAAR GAAT HET OVER?

De deelnemers regeren gedurende – zogezegd – 15 maanden over een fictief eiland. Individueel of in groep. De opdracht bestaat erin drie belangrijke pijlers (financiën, milieu en levensstandaard) in evenwicht te houden en bij tegenslagen terug op een aanvaardbaar niveau te brengen.

DE UITDAGINGEN

De deelnemer dient vanuit de confrontatie met verschillende elementen beslissingen te nemen. Dit levert informatie op over verschillende competenties en focust op het strategische en langetermijndenken. De simulatie duurt 85 minuten. De deelnemer krijgt in verschillende fases een tussentijdse stand van zaken. Op die manier kan hij al dan niet de strategie bijsturen. Op het einde wordt het behalen van de vooropgestelde doelstellingen gemeten.

PRAKTISCH

Utopia© is perfect toepasbaar tijdens een assessment op diverse niveaus en meet de volgende vaardigheden:

  • Analytische competenties en beoordeling
  • Prioriteiten stellen
  • Initiatief nemen
  • Flexibiliteit en aanpassingsvermogen
  • Prioriteiten afstemmen op de doelstellingen
  • Langetermijndenken
  • Reactie op falen

Ook als team assessment tool is Utopia© nuttig, met ruimte om stil te staan bij de eigen aanpak en die van de groep. Het is interessant en belangrijk om te zien hoe deelnemers samenwerken en opteren voor een bepaalde richting. Wie neemt de leiding op zich, wie volgt? Worden beslissingen makkelijk genomen, nemen mensen risico’s of mijden ze die net?

DOELGROEP

Utopia© is geschikt bij een individueel assessment of een groepsbeoordeling.

TAAL

Verkrijgbaar in het Nederlands, Frans, Duits, Engels en Italiaans.

PLATFORM

Ook verkrijgbaar als onlineversie. Automatische en objectieve verwerking van de resultaten.

INTERESSE IN UTOPIA©? GRATIS DEMO?

+32 (0)3 281 44 88