Scope³

Scope³©

Het intelligente online systeem dat talenten, vaardigheden, drijfveren en de persoonlijkheid in kaart brengt.

De online tool Scope³© geeft u op een eenvoudige manier inzicht in de kwaliteiten van een (toekomstige) medewerker. Dit expertsysteem interpreteert de informatie uit verschillende vragenlijsten over competenties, drijfveren, persoonlijkheid en werkstijlen. Het integreert dit alles in een overzichtelijk rapport met uitleg en ontwikkeltips per vaardigheid. Scope³© is bijzonder gebruiksvriendelijk, ook voor de beheerder, en kan naadloos ingezet worden in loopbaan- en rekruteringstrajecten.

WIE BEN IK? WAT KAN IK? WAT WIL IK?

Scope³© bestaat uit verschillende vragenlijsten die een antwoord geven op de vragen ‘Wie ben ik?’, ‘Wat kan ik?’ en ‘Wat wil ik?’. Er zit voldoende afwisseling in de lijsten om het interessant en niet-belastend te houden. In dit pakket zitten onder andere vragenlijsten rond persoonlijkheid, beïnvloedingsstijlen, werkstijlen en drijfveren. 
De vragenlijsten zijn genormeerd en gevalideerd, waardoor het resultaat heel betrouwbaar is. De gestructureerde output biedt in een overzichtelijk verslag een breed inzicht in iemands mogelijkheden.

RECENT VERNIEUWD!

  • Scope3© is paars: we kijken niet enkel naar vaardigheden maar ook naar talenten
  • Aangepaste en geactualiseerde testen en vernieuwde normgroepen
  • De medewerker wordt coachend gestimuleerd om zichzelf beter te leren kennen en zich verder te ontwikkelen
  • Extra linken tussen de diverse vragenlijsten voor een dieper inzicht in de persoon en zijn drijfveren en vertaalslag naar hedendaagse competenties
  • Sterktes dienen als vertrekbasis voor verdere ontwikkeling

KWALITATIEVE VERSLAGGENERATOR

U gebruikt Scope³© zoals u dat wenst. U kiest de samenstelling van de vragenlijsten, afhankelijk van de toepassing of de informatie die u nodig hebt. Scope³© beschikt over een automatische en flexibele verslaggenerator. De evaluatie op competentieniveau steunt op degelijke kennis over vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling.

PRAKTISCH

Deelnemers kunnen hun Scope³© volledig zelfstandig en online invullen. De duur hangt af van de gekozen combinatie (gemiddeld ongeveer 60 minuten). Tussentijds onderbreken is geen probleem. Na het doorlopen van de vragenlijsten wordt een uitgebreid verslag gegenereerd. Naast een evaluatie van de competenties bevat dit ook tips voor ontwikkeling. Dit maakt Scope³© zo handig en breed inzetbaar.

INTERESSE IN SCOPE³©? GRAAG EEN DEMO?

+32 (0)3 281 44 88