Change management

Management van verandering

We zien, tonen en benutten nieuwe kansen via een traject op maat

VLOT OMSPRINGEN MET VERANDERING

Om strategisch sterk te staan, is vlot omspringen met verandering van vitaal belang. Organisaties moeten wendbaar inspelen op veranderende omstandigheden. De mensen die er werken, hebben dezelfde attitude en openheid nodig. Helaas mislukken ¾ van de veranderingstrajecten echter omdat ze onvoldoende rekening houden met de mensen en de context...

BEGELEIDING VAN VERANDERINGSTRAJECTEN

Quintessence is getraind in het begeleiden van changetrajecten in organisaties. We bieden ondersteuning in de fundamentele herstructurering van de werkprocessen, het functioneren van de medewerkers en in het creëren van een positieve veranderingsattitude.

Opbouwend werken is de sleutel: co-constructie en appreciative inquiry. We zien, tonen en benutten nieuwe kansen vanuit een meervoudige aanpak en met aandacht voor de achterliggende denkprocessen.

CHANGE MANAGEMENT OP MAAT

We pakken elk veranderingstraject op maat aan, met respect voor de unieke organisatiecultuur en de aanwezige profielen en competenties. We besteden aandacht aan begeleidende communicatie en zachte actoren. Want elke verandering is bijzonder en vereist een aangepaste aanpak.

INTERESSE IN CHANGE MANAGEMENT?

+32 (0)3 281 44 88