Quintessential Leadership Questionnaire

Quintessential Leadership Questionnaire©

Foto van de leiderschapsstijl van de individuele leiders en/of de organisatie

ANALYSE VAN DE LEIDERSCHAPSSTIJLEN

Organisaties zijn complexe systemen en we verwachten van leiders dat ze rekening houden met talrijke factoren. De effectiviteit en efficiëntie van leiderschap wordt mee bepaald door hoe leiders omgaan met diverse belanghebbenden binnen en buiten de organisatie.

De Quintessential Leadership Questionnaire© gaat na in hoeverre organisaties en hun leiders eerder gericht zijn op de organisatieresultaten (profit) of op de belangen van hun omgeving (planet), in welke mate ze resultaatgerichtheid met mensgerichtheid (people) combineren, welke prioriteiten ze leggen in kritische situaties waar stakeholders tegengestelde doelstellingen hebben,…

Resultaat: een foto van de leiderschapsstijl van de organisatie en haar individuele leiders. Dit biedt mogelijkheid tot analyse van de mate waarin de leiderschapsstijlen gedeeld worden en overeenkomen met de gewenste stijl.

INTERESSE? GRAAG EEN DEMO?

+32 (0)3 281 44 88