CAI

CAI©

De ideale tool om uw HR-beleid te structureren en dit op basis van competentiemanagement vorm te geven

DE JUISTE COMPETENTIEPROFIELEN

Hoe bepaalt u welke competenties gewenst of noodzakelijk zijn om succesvol in een bepaalde functie of op een bepaald niveau te functioneren?

Een belangrijke vraag bij het vormgeven van uw HR-beleid. Dus telkens u een nieuwe functie creëert, loopbaanplanning bespreekt of een herstructurering doorvoert. Maar ook bij aanwerving en evaluatie werkt u graag met de juiste competentieprofielen. Het Competentie Analyse Instrument (CAI©) van Quintessence is hiervoor geknipt.

ONDERBOUWDE COMPETENTIEANALYSE

CAI© maakt een grondige analyse van de competenties op basis van taken en verantwoordelijkheden, organisatiecultuur en strategie. De HR-tool verzamelt informatie van verschillende respondenten en kent daarna een weging toe aan de verschillende competenties.

Zo verloopt uw competentieanalyse niet alleen systematisch en efficiënt, maar ook verantwoord. U voorkomt namelijk stereotype en onrealistisch zware profielen. U bereikt ook snel interne overeenstemming door het finale competentieprofiel te bepalen in een consensusmeeting.

EENVOUDIG IN GEBRUIK

Respondenten geven aan in welke mate een specifieke situatie belangrijk is voor een bepaalde functie (op een 5-puntenschaal). De mate van consensus wordt bepaald en verwerkt in een verslag. Het verslag geeft een overzicht van de 38 Quintessence-competenties en een indicatie van de relevantie voor een bepaalde functie of functieniveau.

DOELGROEP

Elke HR-afdeling en directie die structuur wil brengen in haar HR-beleid en die op basis van competentiemanagement vorm wil geven. CAI© kan ook op maat van uw organisatie worden gemaakt.

MEER WETEN OVER COMPETENTIEANALYSE? GRAAG EEN DEMO VAN DE TOOL?

+32 (0)3 281 44 88