Utopia

Utopia

Managementvaardigheden meten via een boeiend spel

UTOPIA©: INDIVIDUEEL OF IN TEAM INZETBAAR

De business game Utopia© helpt u om probleemoplossende en beslissingsvaardigheden in complexe situaties te beoordelen. Utopia© is fun én heeft een hoog acceptatieniveau bij de deelnemers. Duizenden kandidaten wereldwijd (managers, executives, ...) speelden Utopia© al, en diverse statistische studies valideerden de game.

DOELGROEP

Utopia© is geschikt bij een individueel assessment of een groepsbeoordeling (team assessment).

Bij een teamassessment biedt Utopia© ruimte om stil te staan bij de eigen aanpak en die van de groep. Wie neemt de leiding, wie volgt? Nemen mensen risico's of mijden ze die? Beslissen ze gemakkelijk?

WAAR UTOPIA© OVER GAAT

Deelnemers regeren (zogezegd) 15 maanden over een fictief eiland, individueel of in groep. De opdracht: 3 belangrijke pijlers (financiën, milieu en levensstandaard) in evenwicht houden, en bij tegenslagen terug op een aanvaardbaar niveau brengen. De deelnemer moet beslissingen nemen vanuit de confrontatie met allerlei elementen. Dit geeft informatie over verschillende competenties en focust op het strategische en langetermijndenken.

De simulatie duurt 85 minuten. De deelnemer krijgt in verschillende fases een tussentijdse stand van zaken. Zo kan hij al dan niet de strategie bijsturen. Op het einde meten we het behalen van de vooropgestelde doelstellingen.

UTOPIA© MEET 7 COMPETENTIES

Utopia© is perfect toepasbaar tijdens een assessment op diverse niveaus en meet 7 competenties:

  • Analytische competenties en beoordeling
  • Prioriteiten stellen
  • Initiatief nemen
  • Flexibiliteit en aanpassingsvermogen
  • Prioriteiten afstemmen op doelstellingen
  • Langetermijndenken
  • Reactie op falen

PRAKTISCH

Utopia© is verkrijgbaar in het Nederlands, Frans, Duits, Engels en Italiaans. De business game bestaat ook als onlineversie, waarbij de resultaats-verwerking automatisch en objectief gebeurt.

INTERESSE IN UTOPIA©? GRATIS DEMO?

+32 (0)3 281 44 88