Leidinggeven op afstand

Leidinggeven op afstand

Blended Workshop - Workshop van 1 dag

Wie leiding geeft op afstand, kan zijn medewerkers niet fysiek zien. Maar op welke manier observeert u dan hoe de medewerker zijn/haar werk aanpakt, zich opstelt in het team, handelt tegenover de klant,…? Kortom, hoe geeft u leiding op afstand? Hoe krijgt u mensen mee in uw verhaal? Hoe genereert u impact? Deze opleiding helpt leidinggevenden om hun mensen te motiveren en leiden op afstand, om betrokkenheid te verhogen, om eigenaarschap in het team te organiseren en op te volgen,… Kortom, om een duurzame ‘distance manager’ te worden. De kans om begeleid door een expert met collega's van gedachten te wisselen en ervaring te delen wordt als een sterke plus gezien van dit programma!

Voor wie? Leidinggevenden (max 12 deelnemers)

THEMA’S DIE AAN BOD KOMEN:

Het verhogen van de betrokkenheid van medewerkers, onder meer door

  • Het creëren van zingeving op niveau van de organisatie, het team en het individu
  • Het organiseren van de juiste communicatie en aanwezigheid

Het bewerkstelligen van een maximale autonomie, onder meer door

  • Het creëren van een duidelijk kader
  • Het maken en opvolgen van concrete afspraken
  • Het werken en opvolgen vanuit vertrouwen

We vertrekken vanuit een diagnostische vragenlijst die de maturiteit van uw team en teamleden in kaart brengt op vlak van werken op afstand. We bepalen de prioriteiten binnen de workshop aan de hand van de concrete problemen die u ervaart in de praktijk.

Resultaat

  • U hebt inzicht in de maturiteit van uw team en uw teamleden om op afstand te werken
  • U weet uw medewerkers op afstand te leiden
  • U weet uw medewerkers van op afstand te connecteren met de organisatie en met elkaar
  • U weet het kader te creëren en op te volgen waarbinnen uw medewerkers op afstand autonoom kunnen werken
Praktisch
Locatie Prijs Trainers
Bij u, op een door u gekozen locatie of bij ons. Te bespreken in functie van het aantal deelnemers, de gekozen locatie, tools en eventueel extra lectuur voor uw deelnemers. Marleen Malfait
Alessandra Cool

Meer weten? Een goed gesprek met een expert is vaak de basis voor een daadkrachtige aanpak. Bellen of een online meeting kan ook uiteraard!

+32 (0)3 281 44 88