Individuele coaching

Individuele coaching

Constructief werken aan uw persoonlijke ontwikkeling

ONTWIKKELING VIA PERSOONLIJKE COACH

Wilt u naar uw ontwikkeling kijken? Van gedachten wisselen over uw loopbaan? Met één of meer competenties aan de slag? Een persoonlijke coach luistert onafhankelijk, zonder oordeel naar wat u vertelt en vraagt.

De coach helpt u om:

  • Nieuwe, uitdagende doelen te vinden
  • De weg ernaartoe in kaart te brengen
  • Nieuwe vaardigheden te leren
  • Uw motivatie hoog te houden zodat u uw doelen echt bereikt
  • Bij te sturen indien nodig

INTERACTIEF, ERVARINGSGERICHT EN CONSTRUCTIEF

We benaderen mensen constructief en maken hen bewust van de manier waarop ze bepaalde zaken bekijken of aanpakken. We werken interactief en ervaringsgericht om sterke(re) professionals te creëren. In een geïntegreerd ontwikkelingstraject baseren we ons op 4 principes: zelfsturing, resultaatgerichtheid, procesevaluatie en confidentialiteit.

De individuele coaching verloopt volgens uw tempo en leervoorkeur. We verwachten heel wat input: het is namelijk ùw groeiproces. U mag zeker zijn van een doelgerichte, fijne samenwerking.

DE PERSONAL COACH DIE BIJ U PAST

Quintessence ziet coaching als een kwalitatief en persoonlijk contact tussen coach en coachee. We hebben een ruim team van coaches, elk met een ruime ervaring en specialisatie. Samen kiezen we de coach die bij u past.

+32 (0)3 281 44 88